Taklitçilik İle Başarılı Olmak Mümkün Mü?

Rekabetin üst düzey olduğu alanlarda farklılaşan/yenilikçi firmalar ve ürünler liderliği ele geçirir ve daha uzun bir yaşam eğrisine sahip olur. Takipçi firmalar (yenilik yapamayan, yaratıcı olamayan, fırsatcı) ise ürün ve hizmetinizi kopyalayarak sektörde ayakta kalmaya çalışır.

1105-6-5-air-phoneBu durumu, çizili bir resmin altına karbon kağıdı koyarak çizmeye benzetiyorum. Resme bakarak çizecek kadar kabiliyetiniz olmadığı için karbon kağıdından (kopyalama kağıdı) istifade edersiniz. İş yaşamında da benzer durum söz konusu. Yenilikçi olacak kadar cesaretli, vizyon sahibi, yetenekli olmayanlar kopyalama işlemini kullanırlar.

Çeşitli faaliyetler arasında uyum olması stratejik konumun sürdürülebilirliği için temeldir. Bir çok uyum sağlamış, birbirini destekleyen faaliyeti taklit etmek, bir ya da birkaç  faaliyeti taklit etmekten çok daha zordur.

Pekala, başarılı ürün ya da hizmeti kopyalayarak ayakta kalmak ya da başarılı olmak mümkün mü?

Basit bir formül ve örnek ile yorumu sizlere bırakıyorum: OLASILIK

  • Bir rakibinizin bir faaliyetinizi taklit etme olasılığı: 0,9’dur. (1’den küçüktür.)
  • Tüm faaliyetleri taklit etme olasılığı: 0,9 X 0,9 = 0,81 X 0,9 = 0,73 X 0,9 = 0,66 (taklidin gerçeğe olan benzerliği ve başarı oranı gittikçe düşüyor.)
  • Örn: iPhone’u taklit edecek olsak. 1’e 1 yapmamız mümkün değil, yeterli donanım ve yazılımımız olsa dahi telif hakları söz konusu. iPhone’un sadece donanımı farklı değil, yazılım ile birlikte uyumlu olduğu platform da farklı: App Store. Uyum içerisindeki tüm faaliyetleri taklit etmeye kalktığınızda Apple karşısında oranınız çok daha ezilecektir. Başarılı olma şansınız sıfıra çok yakındır. Bu sebeple Apple hala dünyanın en çok kar eden mobil şirketi.

Sonuç: en iyi faaliyetler sistemini kuran şirketler kazanır. Başarılı ürün/hizmet ya da şirketleri taklit edenler ise zaman ile yok olurlar. Yenilikçi olmak, doğru bir stratejik konum bulmak, taklitçilikten çok daha iyi ve karlıdır.

Leave a Reply

%d