Çalışan Motivasyonu ve Performansı

motivasyon infografik

Günümüz dünyasında değişimler hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşiyor. Önceki yıllarda maaş zammı hemen herkesin motivasyon kaynağı iken günümüzde zam motivasyon kaynakları sıralamasında gerilere düşmüş durumda. Sebebi çok açık: müşteri davranışlarındaki değişim gibi personel davranış ve ihtiyaçlarındaki değişim. Aslında, bu, tüm dünyanın sorunu. Pek çok bilim insanı, işletme, patron bu işe kafa yoruyor.

Büyük başarıların sırrı -üretilene bakmaksızın- iyi bir takım çalışmasıdır.

Maaş zamlarının etkisi kısa süreli oluyor. Kısaca sebebi: zam oranlarının (enflasyona bağlı %7-10 arası) düşük olması ve psikolojik etki. Özellikle yıllık yapılan zamların etkisi ya hiç hissedilmiyor ya da 3-4 ay kadar etkili bir araç oluyor. 6. ayın devrilmesi ile yeni talep dönemine giriş yapılıyor. Tüm bu sürecin performansa, dolayısıyla şirkete, dolayısıyla da müşteriye yansıması ise negatif olmaktadır.

Öte yandan yüksek maaşlı ancak işinde verimsiz, mutsuz olan pek çok insanı da artan sayılarıyla yaşamımızda görür olduk. Yerkes-Dodson Kanunu olarak adlandırılan “Çok az para kazananın parayı yetiştirme derdinden; çok para kazanansa parayı nereye harcayacağını veya nasıl yatırım yapacağını düşünmekten iş veriminin düşmesi” önermesi tam da bu noktaya atıfta bulunuyor. Paranın etkili ve yüksek bir güce sahip olduğu kanısı artık geride kaldı, kalıyor.

Araştırmaya göre çalışanların %69‘unun en büyük arzusu “fark edilmek” ve %52‘lik bir kesim şu andaki fark edilirliğinden hiç memnun değil. %49, çalışanları tarafından yapılan işlerin farkında olan bir şirket için şimdiki işinden vazgeçmeye hazır.

Yine aynı araştırmaya göre, %39‘umuz şu anda çalıştığımız işlerde “takdir” edilmediğimizi düşünüyoruz. Kurumuna bağlı olmayan personelin %18‘i çalışma arkadaşının başarısını da görmüyor, önemsemiyor.

İşletmelerin verimliliklerini arttırması, çalışan motivasyonu ve mutluluğu ile sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmesi amacıyla İnsan Kaynakları Yapılandırma Sistemi, Performans Değerleme Sistemi gibi sistemsel hizmetler bulunmaktadır.

Günümüzde hissettiğimiz çalışan memnuniyetsizliği günler ilerledikçe başımıza daha büyük sorunlar çıkartacaktır. Önüne geçmek için zaman bugün. Düşünmeye başlamak ise ilk adım.

3 replies on “Çalışan Motivasyonu ve Performansı”

Leave a Reply

%d