1044 Beygirlik Personel

Ne zaman lüks bir araç görsek hemen hız kadranlarına bakarız. Dünyanın en güçlü araba motorlarını Mercedes üretiyor. Bu motoları McLaren gibi çok özel araçlara yerleştiriyorlar. En hızlı ile en güçlü kavramları genellikle karıştırılır.

Dünyanın en güçlü motoruna sahip arabası, en hızlı araba değildir. “Beygir Gücü” dediğimiz kavrama göre hesaplanan bu istatistik, motor milindeki gücün bir frenleme mekanizmasıyla absorbe edilmesiyle hesaplanır.

Dünyanın en güçlü personelini tanımlamak istersek 360° Performans Değerleme Yönetimi‘nden istifade etmemiz gerekir. 360° PDY‘ne göre personel İletişim, Liderlik, Değişimlere Uyabilirlik, İnsan İlişkileri, Görevin Yönetimi, Üretim ve İş Sonuçları, Başkalarının Yetiştirilmesi, Personelin Geliştirilmesi alanlarında çalışanın iş arkadaşları, yöneticileri, üstleri, kendisine doğrudan rapor verenler (astlar), iç ve dış müşteriler, parçası olduğu proje takımlarının diğer üyeleri ve kendisi tarafından değerlendirilir.

Günümüzde şirketlerin en büyük sorunlarından bir tanesi de çalışanlarına kulak tıkaması, çalışanlarını anlamaması, performansını ölçmemesi ve dolayısıyla hedefe kitlenilememesidir. Durum böyle olunca performans değerleme de yalnızca yukarıdan aşağıya oluyor. Bunun sonucunda aşağıya kulak tıkayan zincir halkaları ortaya çıkıyor.

Bir işletmenin çalışanları, işletmenin hayalini, ara hedeflerini bilmeli ve benimsemelidir. Bunu sağlayacak birim ise üst yönetimdir. Üst yönetimin işi personele yol/yön göstermek, onları hedefe kitlemektir.

  • Hedef yok ise mutsuzluk artar.
  • Performans yukarıdan aşağıya ölçülürse güven ve dedikodu artar.
  • Güvensizliğin olduğu çalışma koşullarında personellerin yeni iş arayışları artar.
  • Yeni iş arayışı içinde olan personelin işletme sırlarını çevresinde paylaşma cesareti/oranı artar.

Bu “artar” listesini uzatmak mümkün. Ancak belirtilenler dahi bir şirket yöneticisinin tüğlerini diken diken etmiştir.

“Doğada hiçbir nesneyi hedef/yön göstermeden hareket ettiremeyiz!”

İşletme yöneticileri işletme hedefine göre birimlere özel hedefler belirlemeli, birimler içerisinde de bu hedefe paralel bireysel hedefler belirlemelidir. Personel israf ettiği bir kağıt parçasının hedeften sapmak olduğunu idrak edebilmelidir. İdrak konusundaki hassasiyeti sağlayacak olan da işletme yönetimidir. Personele bu fırsatı vermelidir.

360° PDY sistemi ile personelden maksimum verim almak için tüm şeffaflık uygulanır. Şeffaf sonuçlar ile elde edilen veriler personeli %100’e motive eder. Benimsetilen hayal ve hedefler ile iştahı, aidiyeti artar. Mutlu personel = mutlu işletme = mutlu müşteri.

Mutluluk içeriden başlamazsa sonuç her zaman yanıltıcıdır. Dev bir şirket olasanızda, dünyanın en iyi cihazlarını üretsenizde dolaylı yoldan müşterileriniz sizin hakkınızda hiçbir zaman pozitif düşünceler taşımaz, tıpkı Foxconn gibi.

İşletmelerin sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı elde etme hedefleri için kapasite arttırımından çok daha önemli olan birşey varsa o da personel verimliliğidir. Personel verimliliğini ölçmenin en ideal yöntemi ise 360° PDY‘dir.

İşletmelerin günümüzde birçok sorununun temelinde adaletsiz performans değerleme yöntemleri yatmaktadır. Başlıca sorunlardan kurtulmak ve maksimum verimliliği/gücü almak için sistemsel değişiklik kaçınılmazdır. Personele yapılan yatırımlar ise stratejik yatırımlardır ve sisteme/üretime/işletmeye mucize dokunuş niteliğindedir.

Günümüzde işletmeler 360° PDY sisteminin farkına varmaya başlamıştır. Ancak doğru uygulamaları bulmak çok mümkün değil. Klasik bakış açısı ile kötü yorumlara/sonuçlara kulaklar yine tıkalı. Zamanla açılacağını umuyor ve bu amaçla değişimi gerçekleştirme çabası içerisinde bulunan tüm İK Yönetici, Şef ve Personellerine başarılar diliyorum.

İnsan Kaynakları alanında yazılarım devam edecek. Seri bütünleştirildiğinde önemli bir kaynak niteliği de taşıyacaktır. Takip etmenizi tavsiye ederim.

 

Leave a Reply

%d